Notice-and-takedown (NTD)

The Infrastructure Group volgt voor alle NTD meldingen de Nederlandse NTD procedure. Deze procedure is een overeenkomst tussen het Nederlandse ministerie van Justitie, de contentindustrie en de internetindustrie.

In de meeste gevallen vereist de Nederlandse NTD procedure dat de melder eerst een kennisgeving naar de contentaanbieder stuurt. De contentprovider is de entiteit die de content via internet beschikbaar heeft gesteld aan een derde partij. Indien de melder en de contentaanbieder niet tot overeenstemming kunnen komen, dient de melder de NTD-melding te sturen naar abuse@theinfrastructure.group